هیئت‌مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران


پیرو مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ٩٧/١١/٢٩ همچنین تصمیمات اولین جلسه چهارمین دوره هیئت‌مدیره انجمن مورخ ٩٧/١١/٢٩ اعضاء هیئت‌مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیده‌اند:
 1. آقای آرش نجفی بعنوان رئیس هیئت‌مدیره انجمن
 2. آقای منوچهر سپهری بعنوان نائب رئیس اول هیئت‌مدیره
 3. آقای محمد مهدی یوسفی میانجی بعنوان نائب رئیس دوم هیئت‌مدیره
 4. آقای علیرضا مولایی به سمت دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن
 5. آقای محسن صفایی به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن
 6. آقای جعفر قرائتی ستوده به سمت منشی و عضو هیئت مدیره انجمن
 7. آقای رضا پدیدار به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن
 8. آقای مصطفی وعیدی به عنوان عضو علی البدل اول هیئت مدیره انجمن
 9. آقای سام نوری به عنوان عضو علی البدل دوم هیئت مدیره انجمن

بازرسان انجمن:
 1. آقای جلیل هاشمی بازرس اصلی انجمن
 2. آقای رسول غمخواری بازرس علی البدل انجمنکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به انجمن بهينه‌سازی مصرف انرژی ايران می‌باشد.