هیئت‌مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران


پیرو مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ١٤٠٠/١٢/١١ و همچنین تصمیمات اولین جلسه پنجمین دوره هیئت‌مدیره این انجمن مورخ ١٤٠٠/١٢/١١ اعضاء هیئت‌مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیده‌اند:
 1. آقای آرش نجفی بعنوان رئیس هیئت‌مدیره انجمن
 2. آقای جعفر قرائتی ستوده بعنوان نائب رئیس اول هیئت‌مدیره
 3. آقای منوچهر سپهری بعنوان نائب رئیس دوم هیئت‌مدیره
 4. آقای علیرضا مولایی به سمت دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن
 5. آقای اباذر براری به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن
 6. آقای غلامعلی کناری به سمت منشی و عضو هیئت مدیره انجمن
 7. آقای محمد مهدی یوسفی میانجی به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن
 8. آقای حمید هنرمند به عنوان عضو علی البدل اول هیئت مدیره انجمن
 9. آقای رضا پدیدار به عنوان عضو علی البدل دوم هیئت مدیره انجمن

بازرسان انجمن:
 1. آقای جلیل هاشمی به عنوان بازرس اصلی انجمن
 2. خانم شالیزه نوروزی فرد به عنوان بازرس علی البدل انجمنکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به انجمن بهينه‌سازی مصرف انرژی ايران می‌باشد.