هیئت‌مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران


پیرو مصوبات مجمع عمومی هیئت موسس مورخ ٩٤/٠٢/١٣ همچنین تصمیمات سی‌وهفتمین جلسه هیئت‌مدیره انجمن مورخ ٩٤/٠٤/٠٨ اعضاء هیئت‌مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیده‌اند:
 1. مهندس آرش نجفی بعنوان رئیس هیئت‌مدیره انجمن
 2. مهندس نصرت اله سیفی بعنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره
 3. مهندس محسن صفائی بعنوان عضوهیئت‌مدیره انجمن
 4. مهندس فرهاد احتشام زاد بعنوان عضو هیئت‌مدیره انجمن
 5. مهندس محمد حمید اسلامی بعنوان عضو هیئت‌مدیره انجمن
 6. جعفر قرائتی بعنوان عضو هیئت‌مدیره انجمن
 7. مهندس علیرضا مولایی بعنوان عضو هیئت‌مدیره و دبیر انجمن
 8. مهندس منوچهر سپهری بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن
 9. مهندس حمیدرضا محبی بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن

بازرسان انجمن:
 1. مهندس هومن حاجی پور بعنوان بازرس اصلی انجمن
 2. مهندس مسعود غفاری بعنوان بازرس علی البدل انجمنکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به انجمن بهينه‌سازی مصرف انرژی ايران می‌باشد.