معرفی انجمن بهينه سازی مصرف انرژی ايران

پیش گفتار

در عصر حاضر انرژی یکی از مهمترین شاخصه‌های اقتصادی و تامین آن از ابزارهای سیاسی دولت ها بشمار می‌رود. پر واضح است که با توجه به محدودیت منابع انرژی و همچنین هزینه‌های استخراج و بهره‌برداری، با روند رو به رشد بهای انرژی مصرفی روبرو می‌باشیم بطوریکه پس از بحران انرژی در سال ١٩٧٣ کشورهای اروپائی و توسعه یافته صنعتی اقدام به اجرای فعالیت‌های صرفه‌جویانه و تدوین قانون جامع انرژی اروپا نموده‌اند زیرا صرفه‌جوئی در مصرف انرژی بعنوان یک سرمایه‌گذاری می‌تواند موجبات کاهش هزینه‌های عمومی را فراهم آورد. در عین حال برای سازمانها و مراکز مصرف انرژی کاهش هزینه‌ها در هنگام کمبود منابع مالی و مشکلات بودجه‌ای اقدامی بسیار مفید و سازنده بشمار می‌رود.

لذا می‌توان نتایج حاصل از بهینه‌سازی مصرف انرژی را در پنج سر فصل کلی بیان نمود:

1- حفظ منابع انرژی جهت نسل‌های آینده
2- ایجاد فرهنگ مناسب مصرف و توزیع عادلانه انرژی
3- مدیریت تولید، انتقال و توزیع انرژی و صرفه‌جوئی در هزینه‌ها
4- کاهش آلاینده‌های زیست محیطی
5- افزایش ثروت ملی در نتیجه کاهش یارانه های مستقیم سوخت

اکنون فرهنگ استفاده صحیح انرژی بعنوان یک اصل اساسی در کشورهای توسعه یافته مدنظر قرار گرفته و آنها با هدایت و مدیریت صحیح انرژی تا حدود زیادی به اهداف عالیه خود در کنترل و تامین بموقع انرژی دست یافته‌اند.


تاریخچه تاسیس انجمن

ازآنجا که مسائل مربوط به تولید، انتقال، توزیع و مصرف بهینه انرژی کشور درسطح کلان از طریق مجلس شورای اسلامی و دولت درحال برنامه‌ریزی واجرا می‌باشد لیکن ضروری است درکنار فعالیت‌های فوق موضوع مصرف انرژی را ازطریق راهبردهای علمی - کاربردی - منطقی و متناسب با ساختار صنعتی هریک از بخش‌های اقتصادی و مصرف‌کننده انرژی هدایت نمود.

از این‌رو وظایف بخش خصوصی در انجام مشاوره، طراحی، ارزیابی، فرهنگ‌سازی، اجرا و مدیریت انرژی یکی از مهمترین ابزار انتقال دانش و متون مورد استفاده می‌باشد از جنبه‌های بسیار مثبت ایجاد این تشکل تبدیل مسائل تئوریک مطرح شده در آن به صورت علمی و عملی و اجرای پروژه‌های کاربردی در زمینه کاهش مصرف انرژی می‌باشد. لذا پیشنهاد شکل‌گیری این انجمن با پیش‌بینی عضویت افزون بر یک هزار و پانصد واحد صنعتی، مشاوره و مشارکت برخی از دستگاههای دولتی را می‌توان بزرگترین تشکل خصوصی در زمینه مدیریت صحیح مصرف انرژی در کشور دانست.

طرح جامع تاسیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران در دی‌ماه ١٣٨٥ به اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران تسلیم گردید و پس از طی مراحل کارشناسی متعدد در تاریخ ٨٦/١٠/١ موافقت اصولی ایجاد انجمن از سوی کمیسیون تشکل‌ها صادر گردید.
در این راستا هیئت موسس اقدام به برگزاری مجمع عمومی در تاریخ بیست و هفتم بهمن هشتاد و شش نموده و با حضور بیش از شصت شرکت تولیدی، مشاوره و طراحی، اقدامات قانونی در جهت ثبت انجمن انجام و نهایتاً در تاریخ شانزدهم اردیبهشت هشتاد و هفت مصوبه تاسیس انجمن توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران صادر و نسبت به درج آگهی در روزنامه رسمی کشور در تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت هشتاد و هفت اقدام گردید .
از این‌رو با اخذ مصوبات رسمی از مراجع ذیصلاح کشوری دبیرخانه انجمن تشکیل و برنامه‌های استراتژیک کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آن نیز تدوین گردید.

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به انجمن بهينه‌سازی مصرف انرژی ايران می‌باشد.